Monitorowanie działań na komputerach

Moja osobista opinia na temat monitora jest pokrótce taka, że to oprogramowanie jest nieocenione. Przyłapałem kilku pracowników na używaniu służbowych komputerów do ich prywatnych celów, a także 1 pracownika, który „przygotowuje książki” dla własnego zysku

Dale Acker, Tuscaloosa Center for Technology

Windows 10, 8.1, 8, 7; Windows Server 2019, 2016, 2012

Streszczenie

Niniejszy artykuł opisuje podejście do monitorowania działań na komputerach jako metody zwiększania produktywności pracowników w środowiskach korporacyjnych, badania nadużyć i gromadzenia dowodów w sposób niezakłócający pracy.

Wstęp

Powszechna dostępność nowych technologii całkowicie zmieniła nowoczesne miejsce pracy. Sposób, w jaki pracujemy i metody zarządzania pracownikami zmieniły się wraz z zastosowaniem nowych, ulepszonych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych.

Monitorowanie działań na komputerach

Technologie informacyjne oferują oczywiste korzyści pod względem produktywności i kosztów, zarazem jednak niosą ze sobą wiele zagrożeń i problemów. Portale społecznościowe i gry komputerowe prowadzą do zmniejszenia produktywności pracowników w miejscach pracy mających połączenie z Internetem, natomiast firmy mające do czynienia z tajemnicami handlowymi, własnością intelektualną i danymi wrażliwymi są narażone na zwiększone ryzyko związane z niewłaściwym postępowaniem pracowników.

Z drugiej strony, te same technologie zapewniają pracodawcom skuteczniejsze i tańsze narzędzia do zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów związanych z niewłaściwym postępowaniem. Systemy nadzoru, monitorowania i proaktywnej ochrony przed wyciekiem danych (DLP) szybko zyskują popularność.

Dostępność skutecznych, niedrogich narzędzi do monitorowania w sytuacji zwiększonego ryzyka i ciągłego wzrostu znaczenia sieci społecznościowych poskutkowała zwiększonym wykorzystaniem nadzoru i monitorowania na stanowiskach pracy wyposażonych w komputer.

W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ sposobów stosowania opartych na oprogramowaniu systemów monitorowania pracowników na produktywność pracowników, egzekwowanie zasad polityki korporacyjnej, badanie niewłaściwego postępowania pracowników oraz naruszeń bezpieczeństwa i zapobieganie im.

Oprogramowanie do nadzoru i monitorowania komputerów

Niniejszy artykuł opiera się na statystykach zgromadzonych przy użyciu dwóch narzędzi do monitorowania komputerów osobistych: Refog Employee Monitor i Refog Terminal Monitor. Narzędzia te są typowymi przedstawicielami swoich gatunków i oferują pracodawcom możliwość obserwowania wszystkich lub wybranych działań pracowników, takich jak komunikacja ze światem zewnętrznym, uruchamianie aplikacji czy dostęp do plików.

Monitorowanie bez zakłócania pracy

Główną różnicą pomiędzy rozwiązaniami pasywnego monitorowania a systemami proaktywnej ochrony przed wyciekiem danych (DLP) jest ich sposób postępowania z potencjalnymi zagrożeniami. Analiza heurystyczna i proaktywne filtrowanie mogą się wydawać barierą technologiczną zapobiegającą wyciekom danych i niewłaściwemu postępowaniu pracowników oraz zwalczającą nadużycia.

W praktyce jednak, proaktywne rozwiązania nierzadko mogą powodować większe zakłócenia w procesie pracy, onieśmielać pracowników i w niewielkim stopniu zapobiegać nadużyciom.

Pasywne monitorowanie pozwala natomiast zbierać informacje o działaniach pracowników bez powstrzymywania i zapobiegania takim działaniom. Zebrane zapisy pozwalają pracodawcom szybko uzyskiwać informacje zwrotne lub badać incydenty związane z bezpieczeństwem przy użyciu niepodważalnych danych.

Stosowanie proaktywnych systemów DLP w porównaniu do pasywnego monitorowania

Oprogramowanie Refog do monitorowania działań na komputerze wykorzystuje jedynie pasywny monitorowanie w produktach do nadzoru komputerowego, przy czym najbardziej „proaktywnym” działaniem jest natychmiastowe wysyłane alertu do wyznaczonego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa w przypadku możliwego naruszenia bezpieczeństwa.

W naszej firmie jesteśmy przekonani, że takie podejście działa płynniej i skuteczniej, zapewniając jednocześnie znaczące korzyści kosztowe w porównaniu z systemami DLP opartymi na heurystyce (do 80% oszczędności według najnowszych badań rynku).

Monitorowanie pracowników w jednym punkcie

Produkty Refog są przeznaczone do stosowania na komputerach z systemem Windows, stacjonarnych i podłączonych do sieci (Refog Employee Monitor), natomiast program Refog Terminal Monitor jest przeznaczony do monitorowania klientów serwerów terminali.

Wszystkie działania użytkownika są dostępne centralnie, przy użyciu wygodnego interfejsu administracyjnego. Dostępne są elastyczne filtry i funkcje wyszukiwania. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane lokalnie i bezpiecznie szyfrowane.

Nadzór ułatwia egzekwowanie zasad polityki korporacyjnej

Nadzór ułatwia egzekwowanie zasad polityki korporacyjnej już przez samo stosowanie go. Wiele dzienników i monitorów wdrożonych w programach Refog Employee Monitor i Refog Terminal Monitor ułatwia administratorom i funkcjonariuszom firm egzekwowanie przestrzegania zasad polityki korporacyjnej przez pracowników.

Dzięki monitorowaniu sposobów przetwarzania informacji przez pracowników i kontrolowanie ich komunikacji, na przykład na czatach i w sieciach społecznościowych, administratorzy są w stanie śledzić działania pracowników, błyskawicznie dostarczać informacje zwrotne i zapobiegać potencjalnym nadużyciom, zanim wymkną się spod kontroli.

Monitorowanie komputerów zwiększa produktywność pracowników

Pracownicy pod obserwacją pracują lepiej. Natychmiastowe, przekazywane w czasie rzeczywistym informacje zwrotne od przełożonego pozwalają powstrzymać marnowanie czasu na gry komputerowe („zabójcy z biura”), niekontrolowane rozmowy i sieci społecznościowe. Dokładna wiedza na temat tego, „co, kiedy i jak długo” robią pracownicy niezwykle podnosi ich produktywność.

Wiedząc, że są pod kontrolą, pracownicy spędzają mniej czasu na rozmowach i koncentrują się na wykonywaniu pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie. Śledzenie działań pracowników ułatwia zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu Nie wystarczy samo rejestrowanie naciśnięć klawiszy i zapisywanie zrzutów ekranu do przyszłej analizy. Pewien poziom interakcji i reagowania ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia dyscypliny i poprawy wyników.

Powiadomienie pracowników, że kierownicy i przełożeni mogą zobaczyć, co dzieje się na ich komputerach w czasie rzeczywistym, nawet z odległych miejsc, zapewnia niezbędne poczucie i podnosi dyscyplinę oraz produktywność.

Oprogramowanie nadzorcze Refog umożliwia kierownikom i przełożonym zdalne monitorowanie wielu pracowników w czasie rzeczywistym. Nie trzeba wstawać z wygodnego fotela kierowniczego w celu sprawdzenia komputera każdego pracownika pod względem nieuprawnionych działań.

Lepiej jest zarejestrować działanie i sprawdzić, co robią pracownicy, gdy jeszcze to robią, a także natychmiast uzyskać informacje zwrotne na temat ich działań!

Monitorowanie działań na komputerach i pracowników

Dane techniczne

Oba produkty, Refog Employee Monitor i Refog Terminal Monitor, mogą rejestrować szeroki zakres czynności wykonywanych na komputerach pracowników.

 • Rejestrowanie naciśnięć klawiszy

 • Monitorowanie adresów URL

 • Monitorowanie aplikacji

 • Zrzuty ekranu

 • Tryb niewidoczny

 • Przechwytywanie rozmów na czacie w komunikatorach i na Facebooku

 • Wysyłki pocztą elektroniczną i przez FTP

 • Śledzenie plików

 • Alarmowe słowa kluczowe

 • Dzienniki sieciowe generowane w czasie rzeczywistym

Dodatkowe funkcje, dostępne w programie Refog Terminal Monitor, obejmują możliwość uruchamiania na serwerze terminali w celu śledzenia, rejestrowania i raportowania wszystkich lub wybranych działań pracowników podłączonych do serwera.

Informacje o firmie Refog

Założona w 2002 roku firma Refog rozwija pełną gamę rozwiązań monitorowania pracowników i kontroli rodzicielskiej na komputery z systemem Windows. W ciągu ostatnich sześciu lat produkty firmy zostały zainstalowane na ponad 5 milionach komputerów w 201 krajach. Jej klientami biznesowymi są zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa z sektora finansowego, informatycznego i przemysłowego.

Flagowy produkt firmy, program Refog Employee Monitor, stał się uznanym rozwiązaniem dla sektora finansowego ze względu na niezrównane możliwości rejestrowania i dojrzałość. Program Refog Terminal Monitor oferuje ten sam poziom funkcjonalności, zapewniając jednocześnie wygodę i prostotę obsługi z jednego serwera terminali.

Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych i bogatych w funkcje rozwiązań monitorowania pracowników firm, aby pomóc naszym klientom chronić ich tajemnice handlowe i własność intelektualną bez wywierania zbędnej presji na pracowników ani zakłócania im pracy, przy jednoczesnym egzekwowaniu zasad poprzez monitorowanie, a nie filtrowanie ani zakazywanie.

Employee Monitor
Od $15 za komputer
 • Wpisany tekst
 • Zrzuty ekranu
 • Filtry aplikacji
 • Dostawa e-mail
 • Monitorowanie aplikacji
 • .....
Terminal Monitor
Od $15 za użytkownika
 • Wpisany tekst
 • Zrzuty ekranu
 • Filtry aplikacji
 • Dostawa e-mail
 • Monitorowanie aplikacji
 • .....
Zgodność:
Windows Server, Remote Desktop Services
Bezpieczna płatność online