Home

REFOG for Windows
Rejestrowanie działań użytkownika komputera, zrzuty ekranu i przechwytywanie haseł
REFOG for Mac OS
Oprogramowanie kontroli rodzicielskiej

Business

Employee Monitor
Chroń majątek swojej firmy, monitorując pracowników
Terminal Monitor
Śledź czynności pracowników na serwerze końcowym

Porównaj produkty

Śledź aktywność pracownika

Refog Terminal Monitor

Najpierw byłem sceptyczny co do obietnicy 'ulepszenia produktywności nie podnosząc się z krzesła'. Tym nie mniej Terminal Monitor szybko nawrócił mnie

M. Hansen

Platforma: Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008, Citrix

Centralizowany system śledzenia pracowników dla Twojego serwera terminali

Śledź aktywność pracownika

Śledź aktywność pracownika z jednego miejsca! REFOG Terminal Monitor działa na Twoim serwerze terminali, śledząc, logując i raportując o wszystkich bądź wybranych aktywnościach powiązanych pracowników. Użycie REFOG Terminal Monitor pomaga podnieść produktywność pracownika, śledzić obecność i egzekwować polityki korporacyjne.

Egzekwuj polityki korporacyjne

REFOG Terminal Monitor wspomaga Cię we wdrożeniu polityk korporacyjnych. Liczne dzienniki i monitory zostały zaprojektowane po to, aby wspomagać administratorów i kierownictwo firmy w zapewnieniu tego, że pracownicy zajmują się właściwą sprawą. Śledzenie aplikacji umożliwia monitorowanie tego, jakie programy uruchamiają pracownicy i jak długo pozostają otwarte. Zapisywanie naciśnięć klawiszy rejestruje wszytko wpisane przez klawiaturę. Przechwytywanie naciśnięć klawiszy w czasie rzeczywistym natychmiast alarmuje o wykryciu uprzednio zdefiniowanych wyrazów kluczowych, pozwalając zapobiec wyciekom informacji i pomagając egzekwować korporacyjne polityki bezpieczeństwa. Moduł śledzenia czatu przechwytuje i odszyfrowuje rozmowy w popularnych komunikatorach, wówczas gdy logowanie przeglądania sieci Internet śledzi wszystkie odwiedzane strony, pozwalając administratorom obserwować aktywności internetowe ich pracowników.

Zapobiegaj naruszeniom bezpieczeństwa za pomocą monitoringu w czasie rzeczywistym

REFOG Terminal Monitor można ustawić na natychmiastowe zaalarmowanie administratorów o pewnych aktywnościach. Zestaw uprzednio zdefiniowanych wyrazów kluczowych uruchomi alert, powiadamiając kierownictwo spółki o nadużyciu przez pracowników w zakresie ochrony Twojej własności intelektualnej. Zaalarmowanie we właściwym czasie jest kluczowe do zapobiegania wyciekom informacji i naruszeniom bezpieczeństwa, wówczas gdy gromadzenie dowodów popełnionego wykroczenia istotnie pomaga w zbadaniu sprawy.

Zwiększaj produktywność pracowników

Dokładna wiedza o tym, co, kiedy i na jak długo uruchamiają Twoje pracownicy, jakie strony internetowe zwiedzają i w jakich rozmowach uczestniczą w godzinach roboczych, istotnie zwiększa produktywność pracowników. Pozostając pod stałym nadzorem, pracownik spędza mniej czasu na graniu i czatowaniu skupiając się na robieniu tego, za co mu płacą.

To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz

REFOG Terminal Monitor zapisuje zrzuty ekranu, rozmowy w czacie i naciśnięcia klawiszy w wygodnych raportach. Dzienniki i raporty każdego pracownika są sporządzane indywidualnie dla ułatwienia dostępu do dzienników.

Działanie w tle

REFOG Terminal Monitor działa na Twoim serwerze terminali w tle, niewidoczny i niedostępny dla Twoich pracowników. System zawiera indywidualne dzienniki dla każdego zalogowanego pracownika, naciśnięcia klawiszy, dzienniki uruchamianych przez nich aplikacji i odwiedzanych stron internetowych oraz periodycznie robi zrzuty z pulpitu pracowników, aby lepiej zilustrować ich aktywności.