Brugeraktivitet

Sikkerhed og sundhed i forbindelse med computerbrug tager nogen læring. Skadelige aktiviteter kan omfatte overdreven gaming, for meget chat eller at skubbe grænserne ud over den tilladte skærmtid. Nogle adfærdstyper kan være risikable. De kan være farlige for dine børn og kan skabe juridiske problemer for hele familien.

Brugeraktivitet

I mange lande er typiske teenageraktiviteter, som f.eks. torrenting, yderst ulovligt og kan medføre kraftige bøder eller tårnhøje retsafgifter. Det kan være svært at tackle konsekvenserne, men det er meget nemt at forebygge problemerne.

Nutidens internet giver dig tonsvis af upassende indhold lige ved hånden. Du kan ikke skjule det hele eller det meste af det for dine børn, men du kan bryde en vane, inden den bliver et større problem. Sporing af dine børns aktiviteter hjælper dig med at lære dem sikker og ansvarlig brug af internettet og dets utallige ressourcer. Jo mere du ved om dine børn, desto bedre udrustet er du til at holde dem væk fra problemer.

Brug Refog til at:

  • Logge den samlede tid, brugerne bruger i systemet
  • Logge den tid, brugerne bruger på at arbejde med bestemte programmer
Få det gratis!